Cer Grubu

Cer Grubu

Elyafta iyi bir karışım işleminin tamamlanması, ortalama elyaf uzunluğuna göre iyi bir paralelleştirmenin yapılması ve iplik numarasında bir varyasyon olmaması ancak iyi bir cer işlemi ile gerçekleşir.

İyi bir cer işlemi sonunda elyafların paralelliği artırılır, elyaf içerisindeki tozlar uzaklaştırılır, iplik düzgünsüzlüğüne sebep olan faktörler giderilir ve elyafların homojen karışımı yapılır.

Oto regüleli cer makineleri üzerindeki güvenilir regüle sistemi ile % 20’ ye kadar şerit gramaj sapmaları otomatik olarak düzeltilir ve bu da iplik numarasının sabit kalması demektir.