Harman Hallaç ve Tarak Grubu

Harman Hallaç ve Tarak Grubu

İyi bir iplik kalitesinden söz edebilmek için öncelikli ve gerekli şart, elyafların hassas ve güvenli bir şekilde temizlenmesi, harmanlanması ve taranarak paralelleştirilmesidir.

Kaba temizleyici, Mixer, ince temizleyici ve Tarak makinelerinden oluşan bu grupta makinelerin her biri elyaf üzerindeki gerilimi azaltarak hassas temizlik yapan silindirlerle donatılmıştır. Elyaflar her bir makineden geçerken neps miktarı, elyaf kırılmaları ve temizleme dereceleri kontrol edilerek üretim yapılır.

Harman Hallaç dairesinde bulunan Loptex teknolojisi ile yabancı elyaflar rengine ve yoğunluğuna göre sistemden uzaklaştırılarak üretim yapılır. Ayrıca Jossi kıvılcım ve yangın detektörü ile sistemin güvenliği tam olarak sağlanmıştır.

Tarak makinelerindeki yüksek silindir hızları daha yüksek merkez kaç kuvveti yaratır ve yabancı maddeler daha etkin bir şekilde uzaklaştırılır. Tarak makineleri üzerindeki yüksek kalitedeki teller, çalışılacak elyaf türlerine göre ayrı, ayrı seçilmiştir.