Yağlık Ciğit

yaglik

Yağlık Ciğit (Pamuk Çekirdeği)

Pamuklar tarladan hasat edilirken kozası (şif) ile birlikte az miktarda da olsa yaprak parçaları ile birlikte toplanmaktadır. Çırçır fabrikalarına giden bu mahsul, çırçır fabrikalarında kütlü pamuk (çekirdekli pamuk), elyaf ve tohumlardan ayrılıp, pamuk elde edilir. Geri kalan çiğit (pamuk tohumu), şif ve yaprak parçaları işlenmek üzere yağ fabrikalarına gönderilir. Yağ fabrikalarında pamuk tohumu (çiğit) elekler vasıtasıyla şif ve yaprak parçalarından ayrılırlar ve elde edilen pamuk tohumu (çiğit) işlenerek yağ , küspe ve linter elde edilir.

Yağ fabrikalarında yapılan bu çiğit ayırma işlemi sırasında şif, elekten dökülen çiğit parçacıkları, yaprak parçacıkları, şif’e takılan yapışkan %3-5 oranındaki yağlı tohumlar aspiratörler vasıtasıyla ayrılarak ayrı bir depoya aktarılırlar.

Bu maddeler sığır ve koyun besicilerine kaba yem kaynağı olarak satılmaktadır. Karma yemlerde kullanılmamaktadır.

Bu ürünler, taş, toprak ve metal parçalarından ayrılarak, yüksek devirli kırıcılardan geçirilip ince un haline getirilirler. Bu öğütme işlemi sırasında hücre zarları patlayarak, hücre stoplazmaları açığa çıkartılmış olur.

Bu aşamadan sonra, kırılmış ve inceltilmiş materyal, tavalarda 90 – 110 0C’de ısıtılarak rutubeti düşürülür. Daha sonra yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenerek yaprak pelet şeklinde kaba yemler elde edilir ve 50’şer kg’lık standart polietilen çuvallara konulup, ağızları dikilip, etiketlenerek kaba yem olarak tüketicilere satılır.